rem-sao-nhom-ST03-3.jpgrem-sao-nhom-ST03-3.jpg

Rèm sáo nhôm ST03

Liên hệ

  • Mành sáo ngang dán tranh cản nắng
  • Mầu trắng củ đậu bóng đẹp
  • Lắp đặt sau 5 ngày làm việc
  • Bảo hành 24 tháng

rem-sao-nhom

Mô tả

rem-sao-nhom-ST03

Đánh giá