rem-sao-nhom-ST02-3.jpgrem-sao-nhom-ST02-3.jpg

Rèm sáo nhôm ST02

Liên hệ

  • Mành sáo nhôm cản sáng tuyệt đối
  • Mầu vàng đồng dán tranh bầy Hạc
  • Lắp đặt sau 5 ngày làm việc
  • Bảo hành 24 tháng

rem-sao-nhom

Mô tả

rem-sao-nhom-ST02

Đánh giá