• Phông sân khấu hội trường tỉnh
  • Mầu xanh két đậm, cờ đỏ
  • Lắp đặt sau 3 ngày làm việc
  • Bảo hành 24 tháng

rem-cua-chau-au1

Mã: PK13 Danh mục: