• Phông hội trường đẹp giá rẻ.
  • Mầu mận chín, mềm bóng
  • Lắp đặt sau 5 ngày làm việc
  • Bảo hành 24 tháng

phông hội trường

Mã: PK 02 Danh mục: