• Rèm cửa phòng ngủ 08 chất vải gấm
  • Mầu trắng hoa xanh
  • Lắp đặt sau 5 ngày làm việc
  • Bảo hành 24 tháng