• Chất liệu vải gấm, kiểu may oze đơn giản
  • Mầu vàng hoa nổi, cản sáng 60%
  • Lắp đặt sau 20 ngày làm việc
  • Bảo hành 24 tháng
Mã: HQ09 Danh mục: